MILLORA TIC DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL

Una manera de fer Europa

MILLORA TIC DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL

DESPATX TEIXIDÓ SL ha estat beneficiaria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional el seu objectiu es millorar l'ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i el accès a les mateixes gràcies a la solicitut d'inscripció al TICCámaras pèr la millora de la competivitat i productivitat del a empresa en data 20-8-20. Per ell ha contat en el recolzament del TICCámaras de la Cambra de Comerç de Lleida. Una manera de fer Europa. 

 

DESPATX TEIXIDO SL ha sido  beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha solicitado inscripción al TICCámaras para la mejora de competitividad y productividad de la empresa en fecha 20-08-2020. Para ello ha contado con el apoyo del TICCámaras de la Cámara de Comercio de Lleida.  Una manera de hacer Europa.